Opći podaci

Intedos društvo s ograničenom odgovornošću

Adresa: Bijenička cesta 6, 10000 Zagreb

OIB: 50677135370

Matični broj: 2960206

MBS: 080824381

Telefon: 014680370, 014680373

Faks: 014680369

E-pošta: intedos@intedos.hr

Internet stranica: www.intedos.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA)

Žiro račun: 2484008-1106342942.

Temelji kapital: 20,000kn uplaćen u cijelosti. Trgovački sud u Zagrebu.