Evo što trebate znati o PDV-u nakon ulaska u EU

Iako je Zakon o porezu na dodanu vrijednost iz 1998. godine uglavnom usklađen sa propisima Europske unije, u novom Prijedlogu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (pretpostavlja se da će primjena navedenog Zakona krenuti sa 01.07.2013. godine) ipak se naziru mnogobrojne promjene kao posljedica konačne prilagodbe sa pravnom stečevinom Europske unije na području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. O promjenama koje su nastupile 01. siječnja 2013. već smo pisali, a sada ćemo vas ukratko upoznati sa nekim novostima u sustavu PDV sa danom pristupanja Europskoj uniji.

Između ostalog, promijenit će se terminologija vezana uz teritorijalno područje Republike Hrvatske u odnosu na zemlje članice Europske unije te na zemlje koje to nisu.  Tako će se „tuzemstvom“ smatrati područje Republike Hrvatske, „Europsku uniju“ činit će područje Europske unije, tj. područje država članica, „treće zemlje“ podrazumijevati će one zemlje i područja koja nisu dio Europske unije, a  „treće područje“ činit će područja država članica koja su izuzeta iz područja Europske unije.

*Ono što se do sada smatralo uvozom, a odnosilo se na područje Europske unije od 01.07.2013 smatrat će se stjecanjem dok  se sa nabavom dobara i usluga iz trećih zemalja neće ništa promijeniti te će se i nadalje tretirati kao uvoz. Isto vrijedi i za izvoz, tj. dosadašnji izvoz u zemlje Europske unije sada će se smatrati isporukom.

Predmetom oporezivanja PDV-om tako će se smatrati isporuke dobara koje obavi porezni obveznik u tuzemstvu uz određenu naknadu; stjecanje dobara unutar Europske unije koje porezni obveznik obavi uz naknadu (kod dosadašnjeg uvoza PDV je obračunavala Carinska uprava, a od 01.07. kod stjecanja dobara iz Europske unije PDV će obračunavati sam stjecatelj) ; obavljanje usluga u tuzemstvu koje obavi porezni obveznik uz određenu naknadu te uvoz dobara.

Poduzetnici u Republici Hrvatskoj koji nisu porezni obveznici, a čija je vrijednost stjecanja dobara unutar Europske unije bila veća od 77.000,00 kuna tokom godine obveznici su obračunavanja PDV-a, ali bez prava priznavanja pretporeza. Isporučitelji iz drugih država članica koji isporučuju robu građanima u Republici Hrvatskoj u vrijednosti iznad 270.000,00 kuna godišnje također su obvezni obračunavati PDV na isporuke.  

Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza (uz zadovoljavanje određenih uvjeta) u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti, tj. kada je prodavatelju nastala obveza. Porezni obveznik pretporez odbija na načina da od ukupnog iznosa PDV-a kojeg je obvezan platiti za obračunsko razdoblje odbije iznos pretporeza za čiji je odbitak ispunio određene uvjete. Iznos tako utvrđene obveza kao i pretporeza unosi se na kraju obračunskog razdoblja u poreznu prijavu te se utvrđuje pravo na povrat ili obvezu uplate, a samim time eliminira se novčani tok.

Što se tiče stopa PDV-a, one se uglavnom neće mijenjati. No, najavljena je mogućnost premještanja nekih dobara unutar stopa. Tako će se neki prehrambeni proizvodi, novine i časopisi oporezivati stopom od 5 %. 

Još jedna od promjena koja nas čeka od 01.07.2013. je i rok za podnošenje poreznih prijava koji će biti do 20. u mjesecu po završetku obračunskog razdoblja, dok rok za plaćanje PDV-a ostaje do kraja mjeseca po završetku obračunskog razdoblja.

 Također, najavljeno je ukidanje „načela blagajne“ za obrtnike dohodaše te će oni navedeno načelo moći koristiti do, zaključno, 31.12.2013. godine. Iako dohodaši uglavnom negoduju zbog navedene promjene, dosadašnja iskustva pokazuju da se „načelo realizacije“ u drugim europskim zemljama ipak pokazalo prihvatljivijim zbog mogućnosti priznavanja pretporeza odmah po realizaciji.

Eto, upoznali smo vas samo sa malim dijelom promjena u sustavu PDV-a koje nam donosi pristupanje Europskoj uniji.

Izvor: www.poslovni.hr

http://www.poslovni.hr/tips-and-tricks/evo-sto-trebate-znato-i-pdv-u-nakon-ulaska-u-eu-234393