Promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%

Dana 21. ožujka 2014. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Naime, doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi. To znači da će obveza obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15% na bruto plaću nastupiti s početkom svibnja jer će se tad podmirivati doprinosi za staž osiguranja ostvaren travnju.

No, kada je riječ o obračunu doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15% s osnove obračuna poreza na dohodak na način propisan za drugi dohodak, obveza nastaje već u travnju za sve obveze iz tog razdoblja. Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak na temelju dužničko – vjerovničkog odnosa nastalog do 31. ožujka 2014., kod obračuna kod kojeg je nastala obveza primjenjivati će se stopa doprinosa od 13%.