Bruto plaća
0,00 kn
Mirovinsko 1. stup
0,00 kn
Mirovinsko 2. stup
0,00 kn
Dohodak
0,00 kn
Osobni odbitak
0,00 kn
Porezna osnovica
0,00 kn
Porez po stopi 12%
0,00 kn
Porez po stopi 25%
0,00 kn
Porez po stopi 40%
0,00 kn
Porez ukupno
0,00 kn
Prirez
0,00 kn
Ukupno porez i prirez
0,00 kn
Neto plaća
0,00 kn
Doprinos za zdravstveno
0,00 kn
Doprinos za slučaj ozljede
0,00 kn
Doprinos za zapošljavanje
0,00 kn
Ukupno doprinosi
0,00 kn
Ukupni trošak plaće
0,00 kn
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Za sve dodatne informacije, slobodno nam se obratite.